CÙNG BAY ĐẾN MỸ VỚI AIR CHINA VỚI GIÁ VÉ CỰC ƯU ĐÃI

BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI HÃNG AIR CHINA

**For reference only , All information check GDS**

 

   1. SGN-PEK-LAX/SFO/YVR/NYC/IAH

Routing

Class

Season

01 Sep 2013 – 31 Dec 2013

OW

RT

Fare Basis

Fare

Fare Basis

Fare

SGN-LAX/SFO/YVR

Sai gon – Los Angeles/ Sanfransco/ Vancouver

J

JOSVN

1850

JRS3MVN

2100

SGN- NYC/IAH

New Yord/ Houston

J

JOSVN

2050

JRS3MVN

2500

                                                                                                                                          

        2. Economy Class Fares for :   SGN-PEK-LAX/SFO/YVR/NYC/IAH

 

Routing

Class

Season

01 Sep 2013 – 31 Dec 2013

OW

RT

Fare Basis

Fare

Fare Basis

Fare

SGN-LAX/SFO/YVR

Sai gon – Los Angeles/ San Fransco/ Vancouver

K

KOSVN

400

KPRS2MVN

550

SGN-IAH

Sai gon – Houston

400

500

SGN –NYC

Sai gon - Newyord

450

600

 

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến