Khuyến mãi quốc tế

GIÁ VÉ KHUYẾN MÃI QUỐC TẾ VN AIRLINE

 

HÀNH TRÌNH

GIÁ VÉ (USD)

( chưa bao gồm thuế và phí)

LOẠI HÀNH TRÌNH

Điềukiện

Thời gian khởihành

Thời gian xuất

SÀI GÒN – SEOUL

390

Return

27/05-31/08

27/05/2013 – 31/07/2013

SÀI GÒN – YANGON

 

150

Return

04/07/13-31/12/13

04/06/13 – 30/09/12

 

Ghi chú :Các mức giá trên có kèm  theo điều kiện về thời gian khởi hành, điều kiện về việc hoàn đổi vé. Vui lòng liên lạc với nhân viên bán vé để có những thông tin chính xác.

 

GIÁ VÉ KHUYẾN MÃI QUỐC TẾ CÁC HÃNG KHÁC     

 

HÀNH TRÌNH

GIÁ VÉ
(USD)

Điều Kiện

Hãng VC

Thờigiankhởihành

Thờigianxuấtvé

 

SàiGòn – Incheon

360/kh

01/06-31/08

02/05-31/07/13

korea

SàiGòn - Pusan

472/kh

01Apr-31may

02/05-31/07/13

korea

SàiGònLos Angeles /Las Vegas/ San Francisco//Seatle/Honolulu/ Vancouver

690/kh

01sep-30nov

04jun-31jul

korea

SàiGònAlatan/Washington/Chicago/Dalass Ford Word

880/kh

01sep-30nov

04jun-31jul

korea

Sàigòn – Sanfransco

380/1c

01sep – 31nov

30may – 30jun

china

Sàigòn – Sanfransco

650/kh

01sep – 31nov

30may – 30jun

china

SàiGòn– Miền đông nước Mỹ

900/kh

01jan- 31 jan

 

American

SàiGòn – New York

750/kh

01sep – 31nov

30may – 30jun

China airline

SàiGòn – Los Angeles

760/kh

01sep – 31nov

30may – 30jun

China airline

 

Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến